Long Long Long chương 4

Long Long Long chương 4

Sinh vật ánh sáng xâm nhập

Lady Carnation. Although I have spent most of my working life in education teaching with a strong emphasis on history, my other love is art, unfortunately I posses no aptitude for art fortunately these artists do! - look, enjoy and learn! Linda ( Educational director of http://www.siteseen.info ).:

Sau một năm – tạm thời coi hơn ba trăm ngày thành một năm – mặc dù không được sinh ra là người nhưng nếu nói Dịch Long Long còn có gì không hài lòng thì đó chính là chiều cao thân thể của mình.

Sau khi sinh ra không lâu, cô khắc chiều cao của mình lên một thân cây, thỉnh thoảng đi qua đo lại, xem mình có cao hơn không nhưng tiếc nuối làm sao, đã hơn ba trăm ngày trôi qua, Dịch Long Long chỉ cao hơn được một phần mười chiều cao lúc mới sinh, mà tăng trưởng như thế thì chi bằng đừng tính. Thể lực của cô vẫn duy trì ở trình độ đứa bé mười tuổi, không tăng trưởng vùn vụt.giống như lúc mới sinh ra

Đọc tiếp